Het wagenpark van de combinatie Veders - Cramers voordat ze gescheiden verder gingen.